Op nationaal vlak ligt onze verantwoordelijkheid wat betreft "het uur" eveneens bij het jaarlijks informeren van de Belgische gebruikers over het eventueel toevoegen van secondes in de stappencorrectie tussen de UTC en de TAI. Dergelijke correcties worden elk jaar op 30 juni en/of 31 december uitgevoerd wanneer het verschil tussen de UTC en de duur van één omwenteling van de Aarde groter dan 0.9 seconde dreigt te worden. Deze stappencorrectie vindt zijn oorsprong enerzijds in de afwijking geïntroduceerd door de definitie van de seconde (de atoomseconde is iets korter dan de seconde bepaald m.b.t. de huidige omwentelingssnelheid van de aarde), en anderzijds in de variërende omwentelingssnelheid van de aarde die ervoor zorgt dat de dagen niet altijd even lang duren, al zijn deze afwijkingen minimaal. De TAI is een zeer stabiele tijd. De omwentelingssnelheid van de aarde is echter niet constant waardoor de duur van één volledige omwenteling niet altijd 24 uur bedraagt. Dit is het gevolg van energie-uitwisselingen tussen de atmosfeer en het vasteland, evenals tussen de vloeibare kern en de mantel van onze planeet. De IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) bepaalt voortdurend het verschil tussen de UTC en de tijd die berekend wordt op basis van de omwenteling van de aarde. Bijgevolg ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van stappencorrecties, opdat de afwijking tussen de twee tijdsschalen onder 0.9 seconde zou blijven, eveneens bij de IERS. De combinatie van de TAI en de correctieseconden geeft ons de universeel gecoördineerde tijd UTC, die dus een atoomtijd is die dicht bij de omwentelingsduur van de Aarde ligt. Het is deze tijdsbepaling die wereldwijd gebruikt wordt.