De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) heeft onder andere als opdracht om te zorgen voor de integratie van België binnen de internationale referentiesystemen voor tijd en ruimte, en dit via nauwkeurige plaats- en tijdsbepaling. De KSB draagt bij tot de volgende tijdsschalen: UTC(ORB), of de berekening van een lokale actuele UTC waarde, TAI, dat aan de basis ligt van de wettelijke tijd en IGST, de tijdsschaal van het IGS (International GNSS Service), die in quasi real time beschikbaar is. Op dit moment is de KSB betrokken bij de berekening van de TAI door metingen afkomstig van vier klokken (drie cesium klokken en één waterstof maser klok) naar het BIPM te sturen. Naast atoomklokken beschikt het tijdslaboratorium eveneens over alle nodige meetinstrumenten, in het bijzonder GPS ontvangers, die zowel Tijdsoverdracht (vergelijken van klokken op grote afstanden van elkaar gelegen) als geodesie mogelijk maken. Dit alles maakt van de KSB één van de weinige Europese stations dat zowel van het TAI als van het IGS netwerk deel uitmaakt.

De verantwoordelijkheid van de KSB op wetenschappelijk vlak bestaat erin de meest nauwkeurige klokgegevens naar het BIPM te versturen. Om aan deze kwaliteitseisen te voldoen worden onze klokken permanent gecontroleerd door hun gedrag zowel onderling als t.o.v UTC(ORB) te vergelijken. Deze klokken staan opgesteld in de kelderverdieping, waar de temperatuur tot op 0.1°C stabiel kan gehouden worden. De toegang tot deze kelders is beperkt opdat de stabiliteit van de temperatuur evenals dat van de vochtigheid niet in het gedrang zou komen. Op deze manier wordt een seconde bekomen met een nauwkeurigheid van 2 10-12 en een lange termijn stabiliteit (wanneer willekeurige variaties van korte termijn minder dan enkele dagen worden verwaarloosd) die beter is dan 10-15.