Over gans België is het de KSB dat zorgt voor de nauwkeurigste tijdsbepaling, of met andere woorden de tijd die het dichtst de TAI benadert. Onze tijdsschaal, de zogenaamde UTC(ORB), wordt verkregen via onze Maser CH1-75A met Waterstof, waarvan de frequentie aangepast wordt om de afwijking ten opzichte van de UTC zo klein mogelijk te houden. Om bovendien iedere onregelmatigheid in UTC(ORB) op te sporen worden deze signalen continu vergeleken met de tijdsschaal UTC(USNO) van de United States Naval Observatory (USNO). Hiervoor wordt beroep gedaan op de GPS "common view" methode en de hiervoor op de Sterrenwacht uitgewerkte procedure die gebruikt maakt van de ionosfeervrije combinatie van de P1 en P2 codes, en van de satellietbanen die door het IGS verstrekt worden.

Verschil tussen UTC et UTC(ORB)

Het volledige systeem is computergestuurd. Een zeer regelmatige kwaliteitscontrole van onze referentieklok zorgt voor het behoud van een precisie zodanig dat de afwijking tussen UTC(ORB) en UTC niet zou oplopen tot boven 0.1 microseconde (10-7 seconde), volgens de aanbeveling van het BIPM. Maar in de praktijk halen we zo'n hoge stabiliteit dat het verschil tussen UTC(ORB) en UTC kleiner blijft dan 10 biljoenste van een seconde. Op dit moment kan ons controlesysteem zowel afwijkingen op korte als op lange termijn opsporen, met onder andere een lange termijn stabiliteit voor de UTC(ORB) van 10-15 sec/sec als resultaat.