Eén van de doelstellingen van de Koninklijke Sterrenwacht van België is om België te integreren in internationale tijd- en ruimtereferentiesystemen. De tijdsdienst houdt zich in het bijzonder bezig met de deelname van België aan de internationale tijdsschaal UTC (GeCoördineerde Universele Tijd) en een precieze realisitie hiervan, namelijk UTC(ORB). Deze realisatie wordt gratis verspreid via het internet (NTP). Dit maakt het voor iedereen mogelijk om te synchroniseren met de legale tijd van België.

Open the Control Pannel

Het uurbureel van de KSB beschikt over een openbare dienst die toelaat om computerklokken langs het Internet met UTC te synchroniseren door middel van het Network Time Protocol (NTP). We hebben twee primaire stratum 1 tijdsservers die gesynchroniseerd worden met twee onafhankelijke bronnen: (1) UTC (ORB), onze lokale realisatie van UTC en (2) UTC(USNO), uitgezonden door de GPS satellieten en tenslotte.

De synchronisatieprecisie van onze primaire tijdsserver ten opzichte van de verschillende tijdbronnen bedraagt een paar microseconden (10-6 seconden). Synchronisaties vanop afstand gebruik makend van onze openbaar NTP protocol brengt een precisie van hoogstens enkele milliseconden (10-3 seconden) teweeg ten opzichte van de UTC, wanneer dit tenminste gebeurt onder optimale omstandigheden.

NTP is het meest gebruikte en best presterende tijdsprotocol beschikbaar op het Internet. Het overgrote deel van de PC besturingssystemen leveren eveneens de mogelijkheid om synchronisaties uit te voeren via het NTP protocol.